Slovník pojmů

Výrazy, s nimiž se v našem oboru setkáte

Chci vědět víc

Check-out

Check-out je výraz pro odhlášení (nejen) z ubytovacích služeb. Užívá se v hotelech po celém světě. Doslovný překlad anglického spojení „check out“ je „odhlásit se“.

Pro vás jako hosta je podstatný čas check-outu. To znamená, do kdy musíte opustit hotelový pokoj. Čas check-outu zjistíte na recepci, v pokynech ubytovatele, které vám zaslal do e-mailu, případně ho najdete přímo na pokoji. Obvykle bývá check-out stanoven na dopolední hodiny. Pozor! Pokud překročíte čas pro opuštění pokoje, může vám hotel naúčtovat další den pobytu.

Standardně probíhá check-out na recepci, kde vás recepční odhlásí, vezme si od vás kartu či klíč od pokoje a zkontroluje, zda byly uhrazeny všechny platby (např. konzumace v hotelové restauraci, minibar). V některých případech teprve při check-outu uhradíte ubytování a obdržíte doklad o platbě.

Některé moderní hotely nabízí více způsobů check-outu. Někdy stačí jen vhodit kartu či klíče od pokoje do připraveného uzamčeného boxu. Recepční pak takto odbavené hosty odhlásí najednou po vyzvednutí všech karet/klíčů z boxu. Hotely, které využívají odbavení online, zpravidla umožňují check-out pomocí mobilní aplikace (například Alfred, MyStay apod.). Stačí jen odkliknout v aplikaci, že opouštíte pokoj a klíč/kartu od pokoje odevzdáte podle pokynů.

Opakem check-outu je check-in.